Kabir Ziyareti
Kabir ziyareti, ölüye dua ederek, onun için Allah'tan af dilemek ve yaşayan insanlar için de, kalpleri yumuşatmak, Allah'a yaklaştırmak, ahireti hatırlatmak ve iyi amellere sevk etmek bakımından faydalıdır. Nitekim Peygamberimiz (S.A.V.)'de "Sizden bir kimse kabirleri ziyaret etmek isterse, ziyaret etsin. Zira kabri ziyaret etmek ahireti hatırlatır." buyurmuştur.
Riyazus Salihiyn Tercümesi Cilt 2 Sahife 18 Hadis No: 583
Ziyaret Adabı
Kabir ziyaretlerinde, saygı çerçevesinde hareket edilmeli ve aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
• Kabirler çiğnenmemelidir.
• Çaput bağlanmamalıdır.
• Kurban kesilmemelidir.
• Kabir civarında namaz kılınmamalıdır.